ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ศธจ.เพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร สนง.สกสค.เพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 58 คน เข้าร่วม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 60 ครั้ง