ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ลงนามความร่วมมือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐาน ปัจจัย 4 ประการ“อาหาร ที่อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ สังคม” ซึ่ง ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะทำงานความมั่นคงด้านสังคม ณ บริเวณหน้าห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

 

   อ่าน 43 ครั้ง