ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 “โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนกิตติพิทยา และ โรงเรียนเสรีศึกษา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 20 ครั้ง