ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา และ โรงเรียนใจจำนงศึกษา

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 2 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา และ โรงเรียนใจจำนงศึกษา อ.วิเชียรบุรี

 

   อ่าน 13 ครั้ง