ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา

 

   อ่าน 18 ครั้ง