ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 2 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อ.หนองไผ่

 

   อ่าน 137 ครั้ง