ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  นจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจ,สรุปงานของทุกกลุ่มงาน, และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์ >>ทั้งนี้ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ของ ศธจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5 ราย และกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ศธจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 ราย

 

   อ่าน 32 ครั้ง