ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันที่ 15 กันยายน 2565 “โครงการกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านกลไกของ กศจ.เพชรบูรณ์ : โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“โครงการกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านกลไกของ กศจ.เพชรบูรณ์ : โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ประจำปี 2565” (ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565) โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นพ.สาโรจน์ โพธิ์เชิด ผู้แทน กศจ.เพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงาน เสริมสร้างนำความรู้ ทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน ณ ศธจ.อ่างทอง และ ศธจ.สระแก้ว

 

   อ่าน 13 ครั้ง