ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 “ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565) ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

 

   อ่าน 31 ครั้ง