ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและลดภาระให้ผู้ปกครองให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. เด็กชายปฐพี วรสิริรัตน์ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เด็กชายอภิเดช นาคส่องแสง นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 32 ครั้ง