ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 1 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนกิตติพิทยา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 35 ครั้ง