ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนโฆษิตวิทยา

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (จำนวน 1 แห่ง) โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา อ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 30 ครั้ง