ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการจากกองทุนสงเคราะห์ โดยมี นายกันต์ณฐกร สุขทัต หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี นายสมัทชา ดีประเสริฐ พนักงานปฏิบัติการระดับ 2 และคุณอรอุมา จิว พนักงานปฏิบัติการระดับ2 เข้าตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ (ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 164 ครั้ง