ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 “พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มเทศติดตามฯ นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษา และคณะบุคลากร เข้าร่วม“พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย นายวิจิตร พรพฤฒิพันธ์ุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นักกีฬา และผู้ฝึกสอน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 27 ครั้ง