ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบรางวัลการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4และการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 35 (นักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์)” โดยมี นาชชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ >>ด้วยสถาบัน Brain Training ได้จัดการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ระดับประเทศ ประเภท Basic Class จำนวน 1 คน และบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 โดยมีนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ จำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ระดับประเทศ การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประเภท Basic Class ได้แก่ เด็กชายปวริศร ไพรวัลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รร.กุลดิศวิทยานุสรณ์ 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) เด็กหญิงกชกร ศรีจริยา 2) เด็กหญิงจิรนาถ กำมา 3) เด็กหญิงธนัชพร ชมภู 4) เด็กหญิงไอรดา อุนนาทรรัตนกุล 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงดารินทร์ มีมินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

 

   อ่าน 158 ครั้ง