ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินฯ และกำหนดปฏิทินการออกประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 151 ครั้ง