ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พระบรมราชินี 3มิ.ย.66

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 45 พรรษา (3 มิถุนายน 2566)” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 45 พรรษา (3 มิถุนายน 2566) เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศทางเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียล

 

   อ่าน 177 ครั้ง