ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบ Zoom) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 201 ครั้ง