ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 “พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.29 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์”(จำนวน 4 ราย) โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>รายละเอียดการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเด็กดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.1 เด็กหญิงอภิชญา ตรีถัน โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1.2 เด็กหญิงฐณัชธิดา ดอนผิวไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2. ผู้ที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ 2.1 เด็กหญิงพัทรมาดา กอกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2.2 เด็กหญิงเพชรลดา บุญเติม โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 

   อ่าน 75 ครั้ง