ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 “ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 64 ครั้ง