ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 “โครงการเสวนาสภากาแฟเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมบุคลากร ร่วม “โครงการเสวนาสภากาแฟเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ และกระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป >>โดยภายในงานเสวนาสภากาแฟเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังจัดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมรับสมัคร งานเดิน- วิ่ง ราชภัฏรันแอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 กิจกรรมคลินิกนวดเพื่อสุขภาพ จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ จากกัญชง กัญชา จากหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ให้ผู้มาร่วมงานได้ชมอีกด้วย

 

   อ่าน 69 ครั้ง