ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันที่ 14-15 กันยายน 2566 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไก กศจ.

รายละเอียด >>  วันที่ 14-15 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไก กศจ. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค “การบูรณาการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร เข้าร่วม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

   อ่าน 81 ครั้ง