ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ/บุคลากร จัด“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์

 

   อ่าน 130 ครั้ง