ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2566”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2566” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ และคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ตำแหน่งว่างและการแก้ไขชื่อ-สกุลของคณะอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2567 -การสรรหาอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบ >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การสรรหาอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567

 

   อ่าน 181 ครั้ง