ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วม“กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย ทางถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2567”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย ทางถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2567” โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ >>นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กำหนดให้ วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็น วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ตามบริบทของพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเป็น วาระสำคัญเร่งด่วน ของจังหวัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยทางถนน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการรณรงค์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ save lives ใช้สติ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย การมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์ในโรงเรียนหนองไผ่ การทาสี ตีเส้นทางม้าลายให้ชัดเจน การพาน้องนักเรียนข้ามทางม้าลาย หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรำลึกถึงการจากไปของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถบิ๊กไบค์ชน ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิต และ การ ปล่อยขบวนรณรงค์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน >>นอกจากนี้ภายในงานยังมีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ในการส่งเสริมให้บุคลากร ครู และนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในโรงเรียนและบังคับใช้กับทุกคนโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และ ร่วมกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน

 

   อ่าน 50 ครั้ง