ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 “กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนเมตตาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด“กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนเมตตาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยา นางรัศมี จันทร์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 212 ครั้ง