ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะข้าราชการ บุคลากร เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 15 ครั้ง