ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  









เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 กิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ 2567

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะข้าราชการ เข้าร่วม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ 2567 และกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยม และจริยธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567” โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 41 ครั้ง