ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567” โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>รายละเอียดวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ -รับทราบข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ของจังหวัดเพชรบูรณ์ -รับทราบข้อมูลรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ของนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดเพชรบูรณ์ -รับทราบโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2567 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -พิจารณาแบบประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ -พิจารณากำหนดการลงพื้นที่ลงเยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนระดับจังหวัด >>โดยมีนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนระดับจังหวัด จำนวน 11 คน ดังนี้ 1. นางสาวศิรภัสสร หนูผึ้ง โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อ.เมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2. นางสาวพีรพรรณ สาดแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อ.บึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3. นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิชิ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ.หล่มเก่า สพม.เพชรบูรณ์ 4. เด็กหญิงประภาวดี บุญประสิทธิ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน สพม.เพชรบูรณ์ 5. นายธนารักษ์ อินทโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมืองเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ 6. นางสาวประภัสสร อินทร์บำรุง โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม อ.วิเชียรบุรี สพม.เพชรบูรณ์ 7. นางสาวภัทรวรรณ คลังกลาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก สพม.เพชรบูรณ์ 8. เด็กชายวีรยุทธ ครุฑหว่าง โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ.ชนแดน สพม.เพชรบูรณ์ 9. นางสาวธัญยพร จันทร์สุริย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) อ.เมืองเพชรบูรณ์ อปท.เพชรบูรณ์ 10. นางสาวมุกดารัศมิ์ พามา โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก ศธจ.เพชรบูรณ์ 11. นางสาวนิตยา ศรีรัตน์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ อ.หล่มสัก ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 64 ครั้ง