ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม (ทักษะจัดทำสื่อดิจิทัล พระสอนศีลธรรม เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ)

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสมชาย มีกำลัง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม“พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม (ทักษะจัดทำสื่อดิจิทัล พระสอนศีลธรรม เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ) และร่วมประชุมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 28 ครั้ง