ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ครั้งที่ 2/67 (ครั้งที่ 52)

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ครั้งที่ 2/67 (ครั้งที่ 52)” โดยมี นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายการแต่งตั้งคณะกรรมการการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานกรอบงบประมาณกองทุนฯ ปี 2568 ปฏิทินงบประมาณแนวทางเสนอแผนและพิจารณายกเลิกโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรับรองงบการเงินไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 31 ครั้ง