ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ประชุมหารือข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน“ประชุมหารือข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารและขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 31 ครั้ง