ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 “ประชุมชี้แจงการเปิดตรวจสอบภายใน (การสอบทานระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567)”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมชี้แจงการเปิดตรวจสอบภายใน (การสอบทานระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567)” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 29 ครั้ง