ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2567

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2567” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก

 

   อ่าน 20 ครั้ง