ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.17

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17” โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 คณะศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่ ศธภ.17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ พื้นที่รับผิดชอบ ศธภ.17 (ศธจ.พิษณุโลก/ศธจ.ตาก/ศธจ.สุโขทัย/ศธจ.อุตรดิตถ์/ศธจ.เพชรบูรณ์) ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 >>รายละเอียด กำหนดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ดังนี้ >>วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 -นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของ (ศธภ.17/ศธจ.พิษณุโลก/ศธจ.ตาก/ศธจ.สุโขทัย/ศธจ.อุตรดิตถ์/ศธจ.เพชรบูรณ์) -ลงพื้นที่ติดตาม สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสิ่นหมิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก (การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนรับรายวิชาสังคมฯ และสาระอื่นๆ) >>วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 -นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีฯ ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ -ลงพื้นที่ติดตาม สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนรับรายวิชาสังคมฯ และสาระอื่นๆ) โรงเรียนหยกฟ้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (การจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม) >>วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 -ลงพื้นที่ติดตาม สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (การจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม)

 

   อ่าน 55 ครั้ง