ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 59 ครั้ง