ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 การสัมมนา สกสค. พบเพื่อนครู (ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข) จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะบุคลากร เข้าร่วม“การสัมมนา สกสค. พบเพื่อนครู (ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข) จังหวัดเพชรบูรณ์” เพื่อรับฟังการเสวนาเรื่องการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูฯ การแก้ปัญหาหนี้ครูฯ การขยายฐานสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมี ดร.ลออ วิลัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เป็นประธาน พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 17 ครั้ง