ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนเมตตาวิทยา

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) “ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2567 (การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนรับรายวิชาสังคมฯ และสาระอื่นๆ โรงเรียนเมตตาวิทยา)” โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต,ศธภ 17,ศธจ.เพชรบูรณ์ และผู้บริหาร/ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแนวทางการการดำเนิน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 57 ครั้ง