หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   [28 กุมภาพันธ์ 2565]

รายละเอียดข่าว : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565

                   แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ.2565

                  

                  

                  

                  

อ่าน 238 ครั้ง