หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : เอกสารและรายงานการประชุม การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (การประชุมจำนวน 3 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 , 9 มีนาคม 2565 และ 30 มีนาคม 2565)   [12 เมษายน 2565]

รายละเอียดข่าว : เอกสารและรายงานการประชุม การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (การประชุมจำนวน 3 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 , 9 มีนาคม 2565 และ 30 มีนาคม 2565)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุงหลังการวิพากษ์

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 376 ครั้ง