หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   [15 สิงหาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อน

                   ข้อมูลแผนงาน โครงการ

                   แบบเสนอแผนงาน โครงการ

                   แผ่นพับ SDG4

                  

                  

                  

อ่าน 525 ครั้ง