หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 (ภาคเหนือ)   [01 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 (ภาคเหนือ)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ

                   หลักเกณฑ์

                   แบบฟอร์มเสนอคำของบประมาณ

                  

                  

                  

อ่าน 40 ครั้ง