หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   [07 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งหน่วยงาน

                   แผนปฏิบัติการ SDG4 เพชรบูรณ์ 2565

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 381 ครั้ง