หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   [12 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน

                   รายงานผล SDG4 เพชรบูรณ์ 2565

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 2404 ครั้ง