หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   [03 เมษายน 2566]

รายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย

                   หนังสือแจ้งอาชีวะ

                   แบบจัดเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัย

                   แบบจัดเก็บข้อมูล อาชีวะ

                  

                  

                  

อ่าน 64 ครั้ง