หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   [18 กันยายน 2566]

รายละเอียดข่าว : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งหน่วยงาน

                   เล่มรายงานผลฯ

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 334 ครั้ง