หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   [01 พฤศจิกายน 2566]

รายละเอียดข่าว : การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(1)

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(2)

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(1)

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(2)

                  

                  

อ่าน 338 ครั้ง