หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   [02 มกราคม 2567]

รายละเอียดข่าว : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งหน่วยงาน

                   ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

                   แบบฟอร์มสรุปโครงการ PDF

                   แบบฟอร์มสรุปโครงการ excel

                  

                  

                  

อ่าน 452 ครั้ง