ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครู-บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop)"   [เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครู-บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop)" >>ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >>สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิชาติ มหิงสพันธุ์ โทร.085-076-6482 www.csip.org https://cf.mahidol.co.th/th

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 143 ครั้ง