ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565"   [เมื่อ 09 มกราคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 22 ครั้ง